Pieta

© 2013-2019 OLA TUBIELEWICZ

PIETA

Praca powstała we współpracy z Tymoteuszem Pieszką

Pieta to klasyczne przedstawienie w sztuce sakralnej, ukazujące Maryję, na której ramiona złożono zdjęte z krzyża umęczone ciało Jezusa. Postanowiliśmy odwrócić tę sytuację, pokazując następstwo śmierci Jezusa – to Chrystus zmartwychwstały trzyma Marię na kolanach. Nowa “ikona” wskazuje na konsekwencje zmartwychwstania – śmierć Chrystusa stała się źródłem życia, poręką zmartwychwstania dla wszystkich.


The work was created in cooperation with Timothy Pieszka

Pieta is a classic form in sacred art, showing Mary, on whose shoulders the were placed, the martyred body of Jesus. We decided to reverse this by showing the aftermath of Jesus' death - to Christ the Risen One holds Mary on his knees. The new "icon" indicates the consequences of the resurrection - death for yourself.
Wystawa KOBIETY WIARY, Galeria 12, Cieszyn, 2018