NOWE

dzienik nowego KSIĄŻKA ŻYWA, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Nowe Przymierze, 2016
© 2013-2019 OLA TUBIELEWICZ

NOWE
PRZYMIERZE

2016, Nowy testament, 268 strony, 23x17 cm

Nowe Przymierze to seria spersonalizowanych Nowych Testamentów (EIB). Osoby do których adresowane są te egzemplarze to osoby w różnym wieku, osoby z którymi pracuję, które spotykam na ulicy. Przyjaciele, bliscy, dobrzy znajomi. Graficy, studenci, kuratorzy, drukarze, programiści, ilustratorzy, projektanci, ludzie kultury, księgowe, menadżerzy, kosmetyczki, biznesmeni, panie w kiosku, architekci, poeci, barmani, znawcy! renciści, prawnicy, misjonarze i ateiści..

Nowe Przymierze to list, pisany osobiście do każdego z nas. Od pokoleń Bóg mówi do ludzi przez Pismo. Ucieleśnia się w nim. I chociaż mamy dziś setki a nawet tysiące przekładów Biblii, i chociaż można się spierać o to, co zostało w niej dodane a co zmienione, to sedno – Jezus Chrystus – pozostaje na zawsze ten sam. Żywy. Więcej niż żywy. Obecny dla tych, którzy zechcą go poznać.

2016, New Testament book, 268 pages, 23x17 cm

New Covenant is a series of personalized New Testaments (EBI). ose copies are intended for people of various age, people I work with, people I meet in the street. Friends, acquaintances, colleagues. Graphic designers, students, curators, printers, programmers, illustrators, designers, cultural personalities, accountants, managers, beauticians, businessmen, clerks at corner shops, architects, poets, bartenders, connoisseurs! pensioners, lawyers, missionaries and atheists...

New Covenant is a le er wri en to each and every one of us. For generations, God has been speaking to people through the Bible and is embodied in it. Although there are hundreds of translations and we may argue about what was added and what was changed, the core – Jesus Christ – remains the same. Alive. More than alive. Present for those, who wish to get to know him.

dzienik nowego

NOWE PRZYMIERZE  

Książki: druk cyfrowy
okładki: technika własna 
2016-2017

W ŚRODKU:

  • 268 stron Nowego Przymierza (EIB)*
  • Grzbiet: płótno z nadrukiem trawy**
  • okładka z tłoczeniem 

* Do projektu Dziennika Nowego Testamentu użyłam Nowego Przymierza przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (EIB).
** Każdy egzemplarz jest wyjątkowy, ponieważ ma inny fragment trawy na grzbiecie!