God is

© 2013-2019 OLA TUBIELEWICZ

GOD IS ____


Tryptyk God is____ składa się z trzech, panoramicznych ujęć tego samego, zanikającego pejzażu. Projekt zachęca do zastanowienia się nad pytaniem kim Bóg jest i czy jest. 

Tytuły prac "time's up" I, II i III wskazują na określony czas, w którym możemy na nie odpowiedzieć.

Titles of the works “time’s up” I, II and III tell about the specific time in which we can answer this question.

Project God is____ consists of three panoramic shots of the same fading landscape. This project encourages to reflect upon the question about who God is and if He exists.