Dzienik

© 2013-2019 OLA TUBIELEWICZ

Dziennik Nowego Testamentu połączenie zeszytowej formy dziennika
z przekładem Nowego Testamentu.
W środku tej wersji znajdziecie:

 • Wstęp
 • 10 świadectw z portretami
 • 8 fragmentów z Nowego Testamentu
 • 268 stron Nowego Przymierza (EIB)
 • 90 czystych stron przeznaczonych do notowania.
 • Grzbiet: płótno z nadrukiem trawy
 • okładka z tłoczeniem i wstążeczka

Journal of the New Testament combination of a notebook form of a journal with the text of the New Testament.
Within this version you will find:

 • An introduction
 • 10 testimonies
 • 8 passages from the New Testament
 • 268 pages of the New Covenant (EIB)
 • 90 blank pages for notes.
 • spine: canvas with grass overprint
 • cover with expression