PIETA, 2018

  • Ola Tubielewicz we współpracy z Tymoteuszem Pieszką

    Pieta to klasyczne przedstawienie w sztuce sakralnej, ukazujące Maryję, na której ramiona złożono zdjęte z krzyża umęczone ciało Jezusa. Postanowiliśmy odwrócić tę sytuację, pokazując następstwo śmierci Jezusa – to Chrystus zmartwychwstały trzyma Marię na kolanach. Nowa “ikona” wskazuje na konsekwencje zmartwychwstania – śmierć Chrystusa stała się źródłem życia, poręką zmartwychwstania dla wszystkich.